Koszyk

Zamknij

Kwota całkowita zawiera koszt dostawy. Sposób dostawy można edytować w trakcie finalizacji zamówienia.

Razem

0,00 
Kontynuuj zakupy Zamów teraz

Polityka Prywatności & Cookies

 

Polityka Prywatności

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Club 27 Poland Sp. z o. o. NIP: 5223048704, REGON: 363244198 z siedzibą przy. Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie (02-017).
 2. W celu realizacji swoich uprawnień mogą Państwo skontaktować się z administratorem poprzez e-mail: sklep@crimston.pl
 3. Zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej umowy i możliwości kontaktu.
  2. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
  3. Cookies – nasza platforma elektroniczna wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Użytkownik może udzielić zgody na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i wykorzystane ponownie podczas następnych odwiedzin na stronach platformy elektronicznej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Podanie powyższych danych następuje w następujących przypadkach:
  1. Dokonując zakupu za pomocą platformy elektronicznej bez logowania na konto po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane pozwalające na identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
  2. Rejestracja w bazie klientów – jest dobrowolna, przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy na naszej platformie elektronicznej.
  3. Jeśli chce być Pani/Pan informowany/a o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych istnieje możliwość zostania abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać. Podczas składania zamówienia można również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
 5. Nie przechowujemy danych poufnych takich jak numery kart płatniczych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i Pani/Pana zgoda.
  2. w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera na podstawie oddzielnej zgody o charakterze nieobligatoryjnym;
  3. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  4. dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie
   uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych (art. 6 ust. 1 pkt b lub f RODO);
  6. archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od jego celu oraz rodzaju wyrażonej zgody:
  1. Dane pobrane za Państwa zgodą będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w pozostałych przypadkach jedynie dla osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane; Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: sklep@crimston.pl;
  2. Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa;
  3. Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano operacji, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie;
  4. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania, zaś przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowych – do zawarcia umowy.
 10. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych, przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f.;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dokładamy należytej staranności dla ochrony przysługujących Państwu praw i wolności w związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane. Zapewniamy, że dane są przetwarzane:
  1. Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Państwa – „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
  2. W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – ,,ograniczenie celu”;
  3. Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – „minimalizacja danych”;
  4. Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane – „prawidłowość”;
  5. W formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – „ograniczenie
   przechowywania”;
  6. W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – „integralność i poufność”.

Pliki Cookies

 1. Cookies, co to w ogóle jest?
  1. Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używamy plików cookies.
  2. Cookies to niewielkie informacje składające się z szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.
  3. Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.
  4. Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony, w tym przypadku przez nas i przez nas mogą być odczytywane. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego.
 2. Informujemy, że:
  1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl jesteśmy my. To my umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies własne i to my możemy je odczytywać.
  2. Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, także niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.
  3. Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlimy Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w kwestii ustawień cookies.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Chrome
  2. Firefox
 4. Jeśli nie dokonają Państwo zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptują Państwo domyślne ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

Pliki Cookies podmiotów trzecich

 1. Pliki cookies Google Analytics:
  1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzeniu statystyk i ich analizy zmierzającej do optymalizacji naszej strony internetowej.
  2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie RODO, ani inne regulacje Unii Europejskiej nie mają zastosowania. W związku z tym, chcąc legalnie działać w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  4. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Ponadto informujemy, że wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą wtyczki zewnętrznych serwisów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (odpowiednio administrator Facebook lub administrator YouTube lub administrator Instagram). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W efekcie ww. administratorzy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego administratora czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się z
  polityką prywatności poszczególnych, zewnętrznych administratorów. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 3. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób administratorzy serwisów społecznościowych, o których mowa w punkcie poprzedzającym
  przetwarzają dane osobowe oraz pliki cookies, odsyłamy do regulacji tych administratorów (kliknij w link albo wklej stosowny adres w oknie swojej przeglądarki):

  1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy?locale=pl_PL
  2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. Google oraz YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 4. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączymy tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystujemy ich do identyfikacji jakichkolwiek osób.

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityce Prywatności & cookies.