Koszyk

Zamknij

Kwota całkowita zawiera koszt dostawy. Sposób dostawy można edytować w trakcie finalizacji zamówienia.

Razem

0,00 
Kontynuuj zakupy Zamów teraz

Wysyłka i dostawa

 

Przesyłka kurierska

  • Przesyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
  • Czas wysyłki wynosi do 2 dni roboczych (choć staramy się szybciej i zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy) od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie do jego wysłania.
  • Każdy Towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie, lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na maila sklep@crimston.pl.
  • Przesyłki dostarcza zewnętrzna firma kurierska – czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze, za opóźnienia ze strony przewoźnika nie ponosimy jednak odpowiedzialności.
  • Paczki wysyłane i dostarczane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.

Odbiór osobisty

  • Odbiór osobisty dostępny jest w stacjonarnym punkcie sprzedaży Crimston Spirits pod adresem:
   Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (piętro 4)
   Godziny otwarcia: Pon – Pt | 10:00-17:00
  • Aby odebrać zamówienie, należy uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie +48 793 016 027 lub mailowo sklep@crimston.pl celem ustalenia terminu i godziny odbioru Towaru.
  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Koszt przesyłki

 • Koszt przesyłki kurierskiej do 20 kg – 25,00 zł brutto 
 • Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Crimston Spirits w Warszawie – bezpłatny
 • Zamówienia na kwotę powyżej 600,00 zł brutto objęte są bezpłatną dostawą na terenie całego kraju.
 • W cenie przesyłki zawiera się koszt ubezpieczenia zamówionego Towaru.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pon – Pt 10:00-17:00
+48 793 016 027
sklep@crimston.pl


Regulamin pełnomocnictwa

§ 1

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który określa zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu.
 4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 123a, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl, prowadzony przez Club 27 Poland Sp. z o.o.
 5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Club 27 Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Platforma elektroniczna – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl.
 11. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu Platformy Elektronicznej znajdującej się na www.sklep.crimston.pl oraz wydania Towaru Klientowi.
 2. Pełnomocnik jest odrębnym od Club 27 Poland Sp. z o.o. podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
 3. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.
 4. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
 5. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
 6. Niniejszy regulaminu dostępny jest na stronie głównej Platformy Elektronicznej. Można go pobrać oraz sporządzić wydruk.
 7. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
 8. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja na Platformie Elektronicznej na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie, po wyrażeniu zgody na jego treść oraz po podaniu wymaganych danych.
 9. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

§ 3

 1. Działania Pełnomocnika polegają na odbiorze Towaru w Sklepie i dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Klient upoważnia Club 27 Poland do wydania Pełnomocnikowi zakupionego przez Klienta Towaru.
 3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.
 4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia na Platformie Elektronicznej. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych. Klient upoważnia jednocześnie Pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia od Club 27 Poland Sp. z o.o.
 5. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru Towaru ze Sklepu.
 6. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

§ 4

 1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru. W takim przypadku Towar będzie wydany w Sklepie.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia należy złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@crimston.pl.
 3. Po złożeniu oświadczenia przed wysłaniem Towaru, Klientowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty.

§ 5

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 6

Akceptując Regulamin, Klient: 

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 2. oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityce Prywatności & cookies.